محصولات

کود آلی

کود آلی

بر پایه سلولز، پیت و مواد معدنی تولید میشود.

سوپر فسفات ساده

سوپر فسفات ساده

کود سوپر فسفات ساده علاوه بر %16 فسفر قابل جذب گیاه دارای %12 گوگردو %20 کلسیم است.

کود سه گانه کامل NPK

کود سه گانه کامل NPK

این کود در کنار نیتروژن، فسفر و پتاسیم سرشار از عناصری مانند آهن و منیزیم است.......